Profesjonalne usługi w dziedzinie rachunkowości i finansów

Księgowi

Oferta Biura Rachunkowego PARTNERS z biegiem czasu jest rozszerzana i dostosowana do potrzeb rynku, Klientów oraz wymogów prawa. Nie ograniczamy się jedynie do comiesięcznych czynności księgowych. W naszym Biurze Klient wybiera z jakich usług chcesz skorzystać. Szeroki wachlarz usług i kompetencji daje nam możliwość kompleksowo obsłużyć każdy podmiot gospodarczy. Jeśli Firma potrzebuje dodatkowej pomocy – jesteśmy do dyspozycji!

 


Oferujemy Państwu

Księgowość na zasadach ogólnych

 • Prowadzenie Księgi przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem
 • Bieżąca analiza poprawności przyjmowanych oraz wystawianych dokumentów
 • Sporządzanie i przekazywanie comiesięcznych i rocznych bilansów uproszczonych (systemowych)
 • Sporządzanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wraz ze złożeniem niezbędnych deklaracji i JPK
 • Rozliczenie transakcji UE
 • Konsultacje w zakresie powadzonej działalności gospodarczej pod względem księgowo-finansowym
 • Udzielanie informacji na temat zmian
 • Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym
 • Przyjmowanie kontroli w siedzibie biura
 • Informacja na temat podatków w formie bezpośredniej, e-mail lub sms
 • Przekazywanie zestawień systemowych papierowo/e-mail (w ramach zakończenia miesiąca)

Pełna księgowość (księgi handlowe)

 • Prowadzenie ksiąg handlowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości
 • Sporządzanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wraz ze złożeniem JPK
 • Wyliczanie podatku dochodowego CIT oraz podatku VAT
 • Rozliczanie transakcji UE
 • Bieżąca analiza poprawności przyjmowanych oraz wystawianych dokumentów
 • Sporządzanie i przekazywanie comiesięcznych bilansów, RZIS wg wymogów ustawy o rachunkowości na drukach systemowych, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego na potrzeby KRS i/lub Urzędu Skarbowego (w tym plik XML)
 • Prowadzenie niezbędnych ewidencji pozostałych w tym środków trwałych
 • Konsultacje w zakresie powadzonej działalności gospodarczej
 • Udzielanie informacji na temat zmian
 • Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym oraz Urzędem Celno-Skarbowym
 • Przyjmowanie kontroli w siedzibie Biura, asysta podczas kontroli w siedzibie Klienta
 • Informacja na temat podatków w formie bezpośredniej, e-mail lub sms
 • Kontrola płatności (należności i zobowiązania) – przekazywanie list z dokumentami do opłaty oraz przelewami bez rozliczeń

Obsługa kadrowo-płacowa

 • Sporządzanie do ZUS dokumentacji rejestracyjnej, zgłoszeniowej oraz rozliczeniowej
 • Sporządzanie dokumentacji chorobowej: zwolnienia lekarskie, wszelkich zasiłków, obsługa urlopów macierzyńskich
 • Reprezentacja przed ZUS, przyjmowanie kontroli z ZUS
 • W przypadku cudzoziemców sporządzanie dokumentacji do Urzędu Pracy
 • Naliczanie diet pracowników delegowanych
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • Sporządzanie i wysyłka pism w odpowiedzi na zajęcia komornicze
 • Gromadzenie dokumentacji dodatkowej
 • Sporządzanie oświadczeń do umów zleceń związanych z podleganiem do ubezpieczeń
 • Przyjmowanie kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy
 • Kierowanie na badania lekarskie
 • Przypominanie o szkoleniach BHP
 • Udostępnianie formularzy niezbędnych do zatrudnienia

Kompleksowe usługi księgowe dla firm i klientów indywidualnych

Kalkulator

Obsługa księgowa

Kalkulator i laptop

Obsługa podatków

Podpisywanie dokumentów

Przygotowywanie wniosków o wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy

Dokumenty

Sporządzanie zeznań rocznych

Kobieta i segregatory

Obsługę kadrowo-płacową

Długopis

Inne usługi

Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej